Z myślą o seniorach

Aktualności

Kiedy komunikacja z seniorem jest utrudniona?

Zadajemy sobie nie raz pytanie co się dzieje z moim rodzicem? Dlaczego nie potrafię się z nim dogadać? Odpowiedzi na te pytania jest wiele. Ja skupię się na kluczowych dysfunkcjach pojawiających się w naszym organizmie w wieku senioralnym. A są to dysfunkcje utrudniające naszą codzienność ale i komunikację z drugą osobą.

czytaj całość

Prezent dla seniora

Prezent dla seniora

Prezent dla seniora

Czas świąt Bożego Narodzenia to wyjątkowy czas dla każdego z nas. Dzięki świętą możemy złapać oddech i spotkać się na spokojnie z bliskimi nam osobami. Myślimy wtedy w sposób szczególny o tych którzy są najstarsi w naszej rodzinie. Patrzymy na naszych bliskich, który z roku na rok stają się coraz starsi. Seniorzy to grupa osób w święta zauważana bardziej niż w każdy inny dzień roku. I dobrze musimy pamiętać o tych który ukształtowali nas i pokazali nam jak żyć. Prezenty natomiast mają za zadanie pokazać nasz szacunek do starszego pokolenia i sprawić by dziadek lub babcia poczuli się docenieni i zauważeni.

czytaj całość

7 zasad dobrej komunikacji nie tylko z seniorami

7 zasad dobrej komunikacji nie tylko z seniorami

Myślę, że sztuka komunikacji z drugim człowiekiem jest jedną z najtrudniejszych. Porównując komunikację do sztuk walki, muszę stwierdzić, że nie jesteśmy w stanie nauczyć się, jak z każdym perfekcyjnie rozmawiać. W sztukach walki osiągamy różne poziomy: zdobywamy pas żółty, czerwony i czarny. W komunikacji też możemy nabyć dodatkowe kompetencje, które przełożą się na wyższy poziom zrozumienia siebie i innych, ale nigdy nie będziemy mogli powiedzieć, że wiemy o niej wszystko. Jeśli tak by było, nikt z nas by się nie kłócił, nie sprzeczał, a hasło „nieporozumienie” nie zaistniałoby w słowniku. Komunikacji zatem uczymy się przez całe życie. To znaczy jedni się uczą, a inni nie – i z jednymi, i z drugimi przyszło lub przyjdzie nam żyć czy choćby rozmawiać. Dzięki tej książce chcę Ci pokazać, jak ważna jest komunikacja w pracy, w domu czy z osobami starszymi.

czytaj całość

Organizacja czasu wolnego seniorów - Czyli o animacji wśród osób starszych.

Samo słowo animacja ma wiele znaczeń i pochodzi od rzeczowników łacińskich anima – dusza, animatio – ożywienie, animus – wigor i czasownika animo, -are, który w łacinie ma dwa znaczenia: 1) dąć, dmuchać, 2) tchnąć życie w coś, obdarzyć duszą, powoływać do życia. W średniowiecznej łacinie pierwsze znaczenie znika, drugie: tchnąć życie w coś – utrzymuje się, a obok niego pojawia się nowe 3) pobudzić, dawać odwagi, zachęcać, ożywiać, śmiałym czynić.

czytaj całość