Z myślą o seniorach

PublikacjeDla seniora

Indywidualny Plan Wsparcia – Jak go dobrze napisać?

Indywidualny Plan Wsparcia to dokument który jest używany w planowaniu działań pracy Domu Pomocy społecznejIndywidualny plan wspierająco aktywizujący służy do tego by planować organizować i systematyzować pracę naszych placówek pomocowych. Jego głównym celem jest zaspokojenie potrzeb mieszkańców ale także zaplanowanie pracy pracowników Domów spokojnej starości. Jednym słowem Plan wsparcia to podstawowe narzędzie w pracy placówki pomocowej zatem warto jest wiedzieć jak dobrze go napisać by był realnym wsparciem w pracy w Domu Opieki.

szkoenie idywidualny plan wsparcia, plan wsparcia, kurs z indywidualnych planów wsparcia w DPS
szkolenie indywidualny plan wsparcia

Kto jest odpowiedzialny za napisanie Indywidualnego Planu Wsparcia?

Opracowanie planu wspierająco – aktywizującego należy do zespołu opiekuńczo terapeutycznego. Jest to najważniejsze zadanie zespołu – napisać a następnie w sposób rzetelny zrealizować Indywidualny Plan Wsparcia. Dlaczego potrzebny jest cały zespół do napisania planu dla jednej osoby? Odpowiedz jest prosta. Każdy z nas subiektywnie ocenia mieszkańca, by zdobyć kompleksową wiedzę na jego temat musimy ze sobą porozmawiać. Każdy pracownik widzi mieszkańca w innych sytuacjach. Dla przykładu opiekun widzi jak mieszkaniec się ubiera, kąpie czy sprząta w swoim pokoju. Pielęgniarka opowie nam o tym jak mieszkaniec przyjmuje leki czy jest skory do współpracy na oddziale czy nie. Pracownik socjalny może opisać podejście mieszkańca do pieniędzy czy do kontaktów z rodziną. Jednym słowem każdy w zespole może i powinien mieć swoje spostrzeżenia odnośnie tej samej osoby. Nie raz byłam świadkiem jak dzięki zebraniom zespołu opiekuńczo terapeutycznego miałam wrażenie że słyszę o zupełnie innej osobie niż ta którą znałam dotychczas. Nasz subiektywizm na zespole opiekuńczo terapeutycznym powinien przerodzić się w obiektywizm co do mieszkańca. Tylko w takich warunkach będziemy mogli zaproponować prawdziwie wartościowy Indywidualny Plan Wspierająco Aktywizujący.  

Jaki jest właściwy wzór Indywidualnego Planu Wsparcia?

Ponieważ każdy z Domów Opieki różni się od siebie: zadaniami, mieszkańcami, założeniami, ustawodawca zachęca do wybrania i wypracowania swojego indywidualnego wzoru tego dokumentu. Każda placówka może zatem posługiwać się innym dokumentem. Ważne jest natomiast by w sposób realny napisać założenia w nim zawarte tak by był on realizowany w codzienności. Wszystkie rodzaje IPW które są realizowane, są dobre. Wzór Indywidualnego Planu ma być jedynie wyznacznikiem i odpowiedzią na potrzeby naszym mieszkańców i pracowników. Proces wsparcia jaki proponujemy poprzez IPW ma być uwzględniony w naszej codziennej pracy. Dlatego stworzyłam wzór IPW z którego może skorzystać każda z placówek opiekuńczych. Wzór, przykład i szablon do pracy nad Indywidualnym planem wsparcia jest przeznaczony dla tych którzy podchodzą do swojej pracy profesjonalnie i chcą się rozwijać w organizacji zadań jakie proponuje Dom Pomocy. Usystematyzowanie pracy powoduje że nie tylko lepiej nam się pracuje ale także dzięki temu możemy zauważać efekty tego co robimy. Plan, system, struktura to pewien schemat tego jak powinniśmy pracować. Mimo tego że nie lubimy tych słów to właśnie dzięki nim możemy stworzyć pewien rytm w którym praca będzie się układać w spójną całość. Jak to zrobić? Zapraszam na szkolenie z Indywidualnych Planów Wsparcia – wzory, przykłady, szablony kliknij TUTAJ.

plan, plan wsparcia, indywidualny plan wsparcia, aktywizacja
Wzór indywidualnego planu wsparcia

Jak szybko Indywidualny Plan Wsparcia powinien być stworzony?

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rodziny i polityki społecznej zmieniającym rozporządzenie w sprawie domów pomocy społecznej – tekst jednolity z dnia 13 kwietnia 2018 roku indywidualny plan wsparcia powinien zostać opracowany nie później niż po sześciu miesiącach od chwili zamieszkania przez mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej. Jednak istnieje wyjątek od tej reguły w przypadku Domów dla osób uzależnionych od alkoholu Indywidualny Plan musi być opracowany nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od przybycia mieszkańca do placówki.

Należy jednak pamiętać że w okresie przed Indywidualnym Planem Wsparcia mamy czas adaptacji mieszkańca. Co on oznacza? Adaptacja to nic innego jak pewne przystosowanie, przywyknięcie do funkcjonowania Domu. Pamiętajmy że osoby przychodzące do naszych placówek pochodzą z różnych środowisk, mają różne nawyki i przyzwyczajenia dlatego wdrożenie do nowych zasad i reguł wiąże się z czasem adaptacji. W szkoleniu Indywidualny Plan Wsparcia – wzory, przykłady, szablony znajdziecie przykład takiego planu adaptacji który uwzględnia bardzo szczegółowo pierwsze dni przybycia mieszkańca do placówki ale także który dokładnie mówi o tym co powinno dziać się w pierwszych tygodniach i miesiącach z mieszkańcem. Nie jest to tylko procedura przyjęcia do Domu ale zapisane krok po kroku działania jakie powinien podejmować każdy z pracowników na rzecz mieszkańca. Plany adaptacyjne mają to do siebie że są dużo bardziej ogólne niż IPW dlatego można je zastosować w większości placówek bez dokonywania jakichkolwiek zmian. Jednym słowem dostajesz na moim szkoleniu konkretny plan który musisz tylko wydrukować i wdrożyć do realizacji u siebie w  placówce.

Zasady w tworzeniu Indywidualnego Planu Wsparcia

Byśmy dobrze mogli zrealizować i napisać plan potrzebujemy kierować się pewnymi zasadami kiedy go tworzymy.

  1. Każdy mieszkaniec ma wolność. Ta zasada oznacza iż nie jesteśmy w stanie a nawet nie powinniśmy zmuszać do aktywizacji naszych mieszkańców. Jeśli zakładamy iż mieszkaniec jest wolny to ma także wolny wybór i mimo naszej zachęty może odmówić wzięcia udziału w np. zajęciach terapeutycznych.
  2. Każdy mieszkaniec to nasz partner. Partner to znaczy osoba o tych samych prawach co my. Mieszkaniec nie jest lepszy ani gorszy jest naszym partnerem w każdym z działań przez nas podejmowanych.
  3. Każdy ma prawo do aktywizacji i organizacji czasu wolnego. Jest to zasada odnosząca się do organizacji i planowania terapii zajęciowej której jednym z głównych celów jest zorganizowanie czasu dla mieszkańców Domu Opieki.
  4. Każdy ma prawo do biernej i czynnej aktywności. Często zakładamy że aktywizacja musi wiązać się z aktywnością, fizyczną, psychiczną czy społeczną. Tak być nie musi. Każdy z nas może decydować czy swój wolny czas chce spędzić biernie np. słuchając radia czy czynnie tworząc obraz. Pracownik Domu powinien zachęcać do różnych form aktywności.

Wymienione zasady powinny stać się dla nas fundamentem do tworzenia Indywidualnych Planów Wspierająco Aktywizujących. Zasady te mają na celu uzmysłowić nam jak ważną i kluczową rolę ma w naszej pracy Plan. Dzięki temu że posiadamy plan nasze czynności w placówkach nie ograniczają się wyłącznie do czynności fizjologicznych, opiekuńczych i pielęgnacyjnych. Poprzez dobrze napisany Plan wparcia możemy i doprowadzić do rozwoju mieszkańca i do jego pełnego zaakceptowania sytuacji w jakiej się znalazł.  

Opracowała: Małgorzata Kospin

Lista komentarzy

dyzm

dodano: 29.12.2022 (21:34:35)

Czy taki plan ma zastosowanie tez w dziennym domu opieki medycznej , czy nalezałoby go zweryfikować?