Z myślą o seniorach

PublikacjeDla seniora

Opiekun osoby starszej - Jaki kurs należy zrobić?

Opiekun osoby starszej i przyszłość tego zawodu. Czyli o kursach ,pracy, zarobkach i zatrudnieniu.

Opiekun seniora, opiekun osoby starszej, opieka seniora,
opiekun osoby starszej, kurs opiekuna osoby starszej

Opieka nas osobą starszą może i powinna dawać dużo zadowolenia i satysfakcji jest po bowiem zajęcie, w którym pomagamy seniorowi w jego codzienności. Jednak nie zawsze się tak dzieje by opiekun doświadczał satysfakcji z wykonywanego zajęcia. Dlaczego? Na to pytanie nie ma jednoznacznej odpowiedzi. Jest wiele czynników jakie mają wpływ na satysfakcję z zawodu opiekuna a zaliczyć do nich możemy: przebyte kursy czyli wiedza o starości, docenienie czyli zauważenie ciężkiej pracy przez otoczenie i docenienie jej, zarobki jakie są proponowane opiekunom seniorów oraz warunki w jakich opiekunowie pracują. Te elementy są składowymi tego czy opiekun odczuwa satysfakcję z wykonywanego zajęcia.

Na czym polega praca opiekuna osoby starszej?

Opiekun osoby starszej to zawód bardzo wymagający fizycznie i psychicznie dlatego warto jest się zapoznać z obowiązkami opiekuna by móc szczerze odpowiedzieć sobie na pytanie czy nadajemy się do wykonywania tej pracy. Opiekun osoby starszej to zajęcie bardzo potrzebne społecznie wpływające na losy wielu rodzin i środowisk. Dzięki pracy opiekuna osoby starszej nie tylko same osoby starsze i chore otrzymują pomoc ale pośrednio otrzymuje ją cała rodzina którą wspomaga opiekun osoby starszej. Głównym zadaniem opiekuna osoby starszej jest wykonywanie czynności opiekuńczych ściśle związanych z higieną, toaletą, przenoszeniem czy pielęgnacją osoby starszej. Nie rzadko możemy się także spotkać z obowiązkiem organizacji czasu wolnego osoby starszej. Profesjonalny opiekun powinien wiedzieć jak zarządzać czasem seniora i w których godzinach senior jest najbardziej aktywny a w których bierny. Profesjonalna opiekunka osoby starszej umie dobrać zadania do stopnia niepełnosprawności i potrzeb osoby starszej.

Jaki jest zakres obowiązków opiekuna osoby starszej?

By móc dobrze wykonywać pracę opiekuna osoby starszej musimy być zaznajomieni z obowiązkami jakie na nasz spoczywają. Będąc opiekunem osoby starszej do naszych obowiązków należeć będzie:

 • troska o higienę osoby starszej,
 • pomoc w czynnościach dnia codziennego takich jak ubieranie się, toaleta, sprzątanie,
 • pranie odzieży osoby starszej oraz jej prasowanie,
 • przygotowywanie posiłków i zakup potrzebnych artykułów,
 • szeroko rozumiana aktywizacja (bierna/ pasywna oraz aktywna) społeczna, poznawcza i fizyczna,
 • podawanie leków,
 • organizowanie wolnego czasu osoby starszej z uwzględnieniem rytuałów i nawyków seniora,
 • pilnowanie kalendarza seniora (wizyt lekarskich, pobytów w szpitalu czy konsultacji),
 • komunikowanie się z rodziną osoby starszej.

Zadań opiekuna osoby starszej jest bardzo dużo ale dzięki organizacji i odpowiedniemu ułożeniu pracy możemy a nawet powinniśmy jako opiekunowie znajdować czas dla siebie. Nie możemy w gąszczu obowiązków jakie na nas spoczywają zapominać o własnej osobie o oddechu o zatrzymaniu.

opiekun seniora, opiekun osoby starszej, opiekun po kursie, kurs ospiekun osoby starszej
opiekun osoby starszej

Cechy dobrego opiekuna osoby starszej

Opiekun osoby starszej jak każdy powinien mieć pewne predyspozycje do wykonywanego zawodu. Jakie to są predyspozycje? Jakimi cechami powinien się wyróżniać opiekun osoby starszej? Opiekun osoby starszej powinien cechować się następującymi kompetencjami:

 • Empatia to pierwsza cecha niezbędna w zawodzie opiekuna osoby starszej. Dzięki niej możemy zrozumieć sytuację w jakiej znalazła się osoba starsza i próbować jej zaradzić.
 • Cierpliwość to kolejny fundament kompetencji opiekuna osoby starszej. Podczas pracy przeżywamy bardzo dużo sytuacji trudnych i dla nas nie zrozumiałych dlatego opiekun powinien zawsze trzymać swoje nerwy na wodzy i z wielką cierpliwością i wrażliwością podchodzić do seniora.
 • Kolejną cechą bez której opiekun osoby starszej nie może się obyć to komunikatywność. Wraz z wiekiem seniorzy mają trudność z wyrażaniem siebie i opisywaniem własnych myśli i przeżyć dlatego profesjonalny opiekun dzięki swoim umiejętnością komunikacyjnym powinien być pomocą w kontakcie ze światem i najbliższymi.
 • Dystans do siebie i do drugiego człowieka. Nieumiejętność dystansowania się może spowodować szybkie wypalenie zawodowe opiekuna.
 • Poczucie humoru które jest potrzebne w wielu sytuacjach w pracy z osobami starszymi. Nie tylko dlatego ze seniorzy potrzebują kontaktu z uśmiechniętymi ludźmi ale przede wszystkim dla tego by sytuacje trudne umieć obracać w żart.

Wymienione powyżej cechy to taka złota piątka cech opiekuna osoby starszej. Jeśli nie posiadamy choć jednej z nich powinniśmy się zastanowić czy naprawdę praca opiekuna jest dla nas. Jeśli nadal jest w nas twierdząca odpowiedz powinniśmy pracować nad tym co dla nas jest najtrudniejsze by zyskać kompetencje wymagane w pracy opiekuna seniora.

Ile może zarabiać opiekun osoby starszej?

Opiekun osoby starszej to bardzo potrzebny i cały czas rozwijający się zawód na rynku pracy. Ze względu na zmiany demograficzne jakie zachodzą w naszym społeczeństwie ale także na zmiany demograficzne tzw. Zima demograficzna możemy spodziewać się wzrostu zainteresowania tym zawodem na przestrzeni najbliższych lat. Opiekun osoby starszej to zawód odpowiedzialny z punktu widzenia rodziny jak i społeczeństwa. Opiekun może spotkać się z bardzo różnymi stawkami za swoją pracę. Dlaczego? Ponieważ wynagrodzenie opiekuna osoby starszej ściśle związane jest z obowiązkami jakie są mu zlecone.  Drugim powodem różnicowania zarobków jest czas pracy. Praca w weekendy czy na noce jest lepiej wynagradzania niż w ciągu tygodnia. Kolejne rozróżnienie z jakim możemy się spotkać to topografia w jakiej się znajdujemy. W dużych miastach opiekun osoby starszej będzie zarabiał więcej natomiast w małych miejscowościach czy na wsiach ta płaca będzie dużo niższa. Musimy także wspomnieć o opiekunach osób starszych, którzy wybierają się za granicę i tam zarobki są dużo większe niż na terenie Polski ale też i odpowiedzialność oraz stres są większe. Na terenie naszego kraju możemy liczyć na najniższe wynagrodzenie minimalne na początku naszej kariery w zawodzie opiekuna osoby starszej a możemy zakończyć zarabiając nawet 5000 brutto i więcej. Wszystko zależy czy pracujemy dla państwowej placówki czy też dla prywatnej osoby.

Jakie należy mieć wykształcenie by pracować jako opiekun osoby starszej?

Obecnie, nie jest wymagane by opiekun osoby starszej skończył kursy czy szkolenia w zakresie opieki nad seniorem. Warto jest jednak taki kurs odbyć by zdobyć wiedzę w zakresie opieki. Dodatkowo niektórzy pracodawcy wymagają by taki kurs odbyć. Kurs opiekun osoby starszej to pomoc w codzienności dzięki wiedzy zdobytej na kursie dowiesz się kim jest osoba starsza jak z nią pracować, co robić w sytuacjach trudnych. Opiekun osoby starszej powinien mieć najwięcej informacji o tym w jaki sposób pracować z osobą starszą gdyż to on ma najczęstszy i najbliższy kontakt z seniorem. Warto jest także podczas kursu opiekun osoby starszej zdobyć informację o sobie gdyż to tak naprawdę wiodący czynnik w podjęciu pracy opiekuna osoby starszej. Zatem kurs opiekun osoby starszej dostępny na akademia-czas-seniora.pl jest odpowiedzą na oczekiwania nie tylko samych seniorów ale i opiekunów by zdobyć wiedzę i umiejętności pomocne w codziennej pracy.

Zdobycie kwalifikacji poprzez uczestnictwo w kursie opiekun osoby starszej  daje duże możliwości zatrudnienia. 

Głównymi miejscami, w których osoba po przebytym kursie opiekuna osoby starszej może ubiegać się o pracę są:

 • prywatne miejsca, w których pojawia się potrzeba opieki nad osobą starszą, (domy starców, domy opieki, dzienne domy)
 • zakłady opieki leczniczej,
 • domy samopomocy,
 • hospicja,
 • miejsca i placówki, w których wykonuje się opiekę paliatywną, jak szpitale
 • prywatne miejsca zamieszkania.

Lista komentarzy

ja, ja

dodano: 12.05.2023 (17:25:38)

Błąd: "Opieka nas osobą starszą może i powinna dawać dużo zadowolenia i satysfakcji jest po bowiem zajęcie, w którym pomagamy seniorowi w jego codzienności." Co nas opieka? Opieka nas osoba starsza?