SZKOLENIA

Szkolenia dla pracowników Senior Wigor, Senior +, Kluby Seniora DPS, WTZ, ŚDS i wiele innych


Proponujemy wachlarz tematów szkoleniowych, które pomogą w lepszej pracy z podopiecznym. Szkolenia to także świetna możliwość dla pracowników by podzielić się swoimi doświadczeniami i wiedzą. Szkolenia dają przestrzeń do lepszego poznania siebie, swoich granic i lepszego poznania osób z którymi pracujemy na co dzień. Szkolenia dla pracowników, który na co dzień pracują z seniorami różnią się od innych szkoleń dlatego tak ważna jest wiedza i doświadczenie osób prowadzących szkolenia.  To trenerzy wiedzą jak pracować z grupą i znaleźć przestrzeń do tego by każdy mógł poczuć się wysłuchany i ważny na szkoleniu. 

Szkolenia począwszy od tych dla seniorów a skończywszy na pracownikach pomocy społecznej są prowadzone w formie warsztatowej. Prowadzący dbają o to by atmosfera była sprzyjająca do dzielenia się wiedzą i doświadczeniem. 

Tematy szkoleń dla Senior Plus, Senior Wigor i Klubów Seniora:

1.Ćwiczenia Pamięciowe dla Seniorów

2. Skuteczna komunikacja

3. Nowe formy terapii

Tematy szkoleń dla DPS, WTZ, ŚDS:

1. Nowe formy terapii

2. Zasady pracy i terapia zajęciowa osób przewlekle psychicznie chorych

3. Organizacja zajęć dla seniorów oraz zasady pracy terapeutyczno-opiekuńczej z seniorami

4. Praca zespołu opiekuńczo - terapeutycznego

5. Zadania i kompetencje pracowników pierwszego kontaktu.

6. Stres i wypalenie zawodowe - czyli jak radzić sobie z problemami zawodowymi

7. Trening i techniki komunikacji dla każdego

Miejsce szkolenia : Na terenie Państwa placówki.

Grupa szkoleniowa: do 35 osób

Czas trwania szkolenia: 1 dzień

Certyfikat: każdy z uczestników otrzyma materiały szkoleniowe oraz certyfikat ukończenia szkolenia.

Jeśli masz pytania lub wątpliwości: kliknij tutaj

Zapraszamy do sklepu lub kontaktu z nami.