SZKOLENIA DLA POMOCY SPOŁECZNEJ

Szkolenia dla pracowników Senior Wigor, Senior +, DPS, WTZ, ŚDS


Proponujemy wachlarz tematów szkoleniowych, które pomogą w lepszej pracy z podopiecznym.

Tematy szkoleń:

1. Organizacja zajęć dla seniorów oraz zasady pracy terapeutyczno opiekuńczej z seniorami.

2. Zadania i kompetencje pracowników pierwszego kontaktu.

3. Praca zespołu opiekuńczo terapeutycznego. Wsparcie osoby przebywającej w DPS w ramach zespołu.

Miejsce szkolenia : Na terenie Państwa placówki.

Grupa szkoleniowa: do 35 osób

Czas trwania szkolenia: 1 dzień

Certyfikat: każdy z uczestników otrzyma materiały szkoleniowe oraz certyfikat ukończenia szkolenia.

Jeśli masz pytania lub wątpliwości: kliknij tutaj

Zapraszamy do sklepu lub kontaktu z nami.