SZKOLENIA DLA POMOCY SPOŁECZNEJ

Szkolenia dla pracowników DPS, WTZ, ŚDS

Dzięki współpracy z naszą firmą będą mogli Państwo przeprowadzić obowiązkowe szkolenia, wynikające z Rozporządzeniem Ministra Polityki Społecznej z 23.08.2012r.
Proponujemy szeroki wachlarz tematów szkoleniowych, które pomogą w lepszej pracy z podopiecznym.

Tematy szkoleń:

1. Praca zespołu opiekuńczo terapeutycznego, prawa mieszkańca, kierunki prowadzonej terpapii oraz metody pracy z mieszkańcem w odniesieniu do rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z 2012 roku

2. Zadania i kompetencje pracowników pierwszego kontaktu w świetle przepisów prawa i praktyki funkcjonowania DPS.

3. Nowoczesne formy terapii i metody pracy z osobami przebywającymi w DPS.

4. Budowanie dobrego zespołu opiekuńczo terapeutycznego i wsparcie osoby przebywającej w DPS w ramach zespołu.

5. Prawa i obowiązki mieszkańca DPS oraz kierunki prowadzonej terapii.

Miejsce szkolenia : Na terenie Państwa placówki.

Grupa szkoleniowa: do 35 osób

Czas trwania szkolenia: 1 dzień

Certyfikat: każdy z uczestników otrzyma materiały szkoleniowe oraz certyfikat ukończenia szkolenia.

Szkolenia otwarte

Zaletą organizowanych przez Andago szkoleń w formie otwartej jest możliwość spotkania i wymiany doświadczeń z przedstawicielami różnorodnych instytucji realizujących podobne działania.


Szkolenia otwarte to szansa, by spojrzeć na własny styl pracy z odmiennej perspektywy, by doskonalić się przez pryzmat osób pracujących w innych instytucjach.