Z myślą o seniorach

PublikacjeDla opiekuna

POTRZEBY OSÓB STARSZYCH

POTREZBY SENIORÓW

Potrzeby seniorów

Potrzeby seniorów możemy podzielić na dwie grupy:

  • potrzeby podstawowe – tak zwane niższego rzędu,
  • potrzeby wyższego rzędu.

Potrzeby podstawowe i wyższego rzędu u seniorów różnią się od potrzeb ludzi młodszych. Różnice wynikają zarówno ze stanu posiadania jak i ze stanu doświadczenia jakie osoby starsze posiadają. Zazwyczaj seniorzy posiadają własny dom lub mieszkanie, potrzebne sprzęty, zabezpieczenie finansowe, rodzinę. Nie muszą martwić się ani o materialne zapewnienie bytu sobie i rodzinie, ani o rozwój kariery zawodowej. Mają natomiast dużo wolnego czasu a coraz mniej sił. To powoduje że ich potrzeby różnią się od potrzeb ludzi młodszych.

Co jest niezbędne seniorowi?

Do podstawowych potrzeb zaliczamy:

  • potrzeby fizjologiczne: Są to chociażby jedzenie, picie, załatwianie potrzeb fizjologicznych, higieny, posiadania dachu nad głową.  Seniorzy mogą potrzebować także pomocy w tym zakresie, polega ona na: dostarczeniu zakupów, przygotowaniu posiłku, sprzątaniu i dbaniu, żeby dom był przewietrzony i ciepły.
  • potrzeby bezpieczeństwa: Podopieczny, żeby czuć się bezpiecznie, musi mieć zapewnioną opiekę medyczną, pielęgniarską i opiekuńczą. Powinien wiedzieć, że w razie wystąpienia problemów zdrowotnych lub innych, zawsze, bez względu na porę dnia i nocy, jest ktoś, kto mu pomoże, jest ktoś na kogo może liczyć.

Potrzeby wyższego rzędu u osób starszych są bardzo zróżnicowane. Wynika to z ich wcześniejszego życia, z pozycji społecznej i rodzinnej, wykonywanego zawodu i zainteresowań.

Do potrzeb wyższego rzędu zaliczamy

  • potrzeba przynależności. Podopieczny przezwycięża poczucie osamotnienia i obcości, wchodząc w bliskie relacje z osobami, które spotyka, potrzebuje częstego kontaktu z rodziną. Powinniśmy zapewnić seniorowi poczucie tej bliskości nawet wtedy, gdy członkowie rodziny są niedostępni. Umożliwiajmy kontakty towarzyskie podopiecznemu tak często, jak to możliwe
  • potrzeba szacunku, uznania i przydatności. Jest ona jedną z ważniejszych potrzeb starszych osób. W celu jej zaspokojenia, dajmy im szansę wykorzystania ich doświadczeń życiowych. Stwórzmy możliwości rozwijania istniejących już zainteresowań lub je rozbudźmy. Zachęcajmy do pielęgnowania tradycji. Przede wszystkim nigdy nie traktujmy seniora jakby był dzieckiem.
  • potrzeby poznawcze, Czytajmy lub dostarczajmy prasę i książki, które osoba starsza lubi. Porozmawiajmy na temat sąsiadów lub znajomych, opowiadajmy o naszym miejscu zamieszkania i życiu, jeśli jest tym zainteresowany. Wymieniajmy się z seniorem informacjami na tematy go interesujące, na przykład spytajmy o przepis kulinarne, metody na bycie zawsze zdrowym czy chociażby porozmawiajmy o tym jak być idealną Panią Domu, Jak senior spędził dzieciństwo, jakie były zabawy tamtych lat, jak wyglądała szkoła i wiele innych.
  • potrzeby estetyczne. Dotyczą zarówno otoczenia podopiecznego, jak i jego samego. Każda kobieta chce być piękna, chwalmy ją, że wygląda ślicznie w sukience lub fryzurze. Potrzeby estetyczne dotyczą też potrzeby obcowania ze sztuką, dlatego proponujmy podopiecznym wyjście do teatru lub do galerii, albo na koncert. Zachęcajmy do aktywności artystycznej takiej jak np. śpiewanie czy malowanie.
  • potrzeba samorealizacji. Pozwalajmy seniorowi wykonywać czynności, które sam chce zrobić. Jeśli mu się coś nie uda, odczekajmy jakiś czas i zaproponujmy pomoc. Nigdy nie zniechęcajmy podopiecznego do aktywności, np. nie wyręczajmy, jeśli nie ma takiej konieczności.
  • potrzeby duchowe. W wyniku zebranego doświadczenia życiowego i zmiany sytuacji bywa, że podopieczny zaczyna interesować się sprawami duchowymi. Stwórzmy mu szansę by ten obszar jego życia został zorganizowany.

Lista komentarzy

Bartek

dodano: 16.04.2019 (09:11:03)

W jakim wieku była osobao, która popełniła ten tekst. Bo chyba nie powyżej 60. Jest naiwny i prymitywny.