Program szkolenia – Profesjonalny opiekun osoby starszej Łódź

Opłata za kurs wynosi: 499zł

L.p Ramowy program szkolenia Liczba godzin
1. Psychologiczny wymiar starości. 2
2. Człowiek starszy w kryzysie. 2
3. Komunikacja z osobą starszą 6
4. Wybrane zagadnienia farmakoterapii 2
5. Zasady żywienia osób starszych 4
6. Zadania opiekuna osoby starszej, standardy opieki nad osobą starszą. 6
7. Terapia osób starszych w domu. Metoda pracy z indywidualnym przypadkiem. 2
8. Pielęgnacja i higiena osoby starszej 3
9. Schorzenia w wieku starczym. Profilaktyka odleżyn oraz skutków długotrwałego unieruchomienia 3
10. Opieka poza granicami kraju (Niemcy, Belgia, Szwecja, Wielka Brytania) 4
11. Pierwsza pomoc przedmedyczna 6

 

 

 

 

 
Razem: 40 godzin dydaktycznych

Liczba miejsc w grupie szkoleniowej jest ograniczona do 15 osób, ze względu na specyfikę szkolenia.
Przy zgłoszeniu na kurs wymagana jest wpłata zaliczki 100zł.