Aktywizacja seniorów a terapia zajęciowa

Aktywizacja osób starszych oraz prawidłowa organizacja zajęć i czasu wolnego stanowić może źródło rozwoju osób w podeszłym wieku.

Seniorzy potrzebują się rozwijać są chętnymi uczestnikami kursów i warsztatów prowadzonych wyłącznie dla nich. Dlatego tak ważne są zajęcia terapeutyczne, które spełniają szczególnie ważną funkcję w życiu biologicznym ( podtrzymują sprawne funkcjonowanie organizmu), jak i psychicznym czy społecznym utrzymując niezbędną dla nich równowagę w życiu codziennym.

Ważne jest przy tym, aby całe społeczeństwo włączyło się aktywnie w walce przeciw wykluczaniu osób starszych ze środowiska.

Terapia zajęciowa ma na celu stworzenie przestrzeni, w której osoby starsze będą się czuły akceptowane, gdzie będą mogły rozwijać swoje pasje i zainteresowania, a także będą mogli dzielić się swoją wiedzą i doświadczeniem.

Aktywność jest warunkiem prawidłowego rozwoju człowieka w każdym wieku, umożliwia również prowadzenie twórczego życia. Jej brak może spowodować poczucie krzywdy, izolacji i osamotnienia.

Celami, jakie mają być osiągnięte przez aktywizację osób starszych są:

    • utrzymanie sprawności fizycznej (zabawy ruchowe, spacery),
    • usamodzielnienie, pobudzanie zaradności (wykonywanie różnych czynności związanych z codziennym życiem),
    • nauka współżycia w grupie i środowisku,
    • rozwijanie różnych zainteresowań,
    • likwidowanie nudy i jednostajnego trybu życia.

W procesie aktywizacji ważne jest zwrócenie uwagi na indywidualne cechy każdej osoby takie jak; wiek, zainteresowania, stan psychiczny, samopoczucie i osobowość. Terapia zajęciowa jest działaniem wielokierunkowym, bazująca na naturalnych siłach niezależnych od stopnia niesprawności osoby starszej. Aktywność osoby poprzez terapie daje szansę wyrażenia siebie w dostępnej formie.

Najpopularniejsze formy terapii zajęciowej to:

1.    ZAJĘCIA PLASTYCZNE – malowanie, rysowanie, wydzieranie, wycinanie, wspólne tworzenie obrazu i inne.

2.     CHOREOTERAPIA – taniec.

3.     PRZYGOTOWANIE I UDZIAŁ W MAŁYCH FORMACH TEATRALNYCH.

4.     TERAPIA OPARTA NA SŁOWIE – terapia w formie rozmowy, pogadanek, dyskusji i wyrażania swoich myśli.

5.     LUDOTERAPIA – terapia świetlicowa oparta na udziale mieszkańców i osób z poza domu w grach i zabawach.

6.     MUZYKOTERAPIA – są to zajęcia relaksujące i stymulujące poprzez słuchanie muzyki, śpiewanie piosenek, ćwiczenia rytmiczne, nauka gry na instrumentach, rozróżnianie dźwięków.

7.     KUCHNIA TERAPEUTYCZNA. Celem terapii jest nauczanie samodzielnego  podania posiłków i konsumpcji.

8.      SILWOTERAPIA – kontakt z przyrodą, ze zwierzętami i roślinami.

9.     ERGOTERAPIA – terapia pracą.


Komentarze oraz pingowanie (trackback) nie są w tej chwili dostępne.